Yoga x Hand Balance

Trainer จะช่วยคุณสร้างความยืดหยุ่น ความคล่องตัวให้กับร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิต และ เป็นส่วนนึงในการสร้างความแข็งแรงของคุณ คุณจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เต็มประสิทธิภาพ