TRAINERS

WE ARE FIT DESIGN TEAM

สร้างความเปลี่ยนแปลงของคุณ ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตนเอง และ สุขภาพที่ดีขึ้น โดยเป็นยิมส่วนตัว พร้อมกับมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญ

TRAINER โอ

นายนเรศฤทธิ์ บรรลือ

LIFE STYLE

ออกงานสังสรรค์ ท่องเที่ยว ชอบการทำงานเทรนเนอร์ พาลูกค้าไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีความสุข แลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนรอบตัวเสมอ แล้วกลับมาพัฒนาตัวเอง

SPECIALTIES

ถนัดการสร้างกล้ามเนื้อ จัดทรงกล้ามเนื้อให้สวยงาม กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่ทำงาน การออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสม

MOTIVATIONAL QUOTE

ให้คุณค่าแก่ตัวเอง แล้วส่งต่อให้ผู้อื่น

TRAINER Tony

Mr. Anthony Soumpholphakdy

LIFE STYLE

ผมต้องการพัฒนารูปร่างและสุขภาพของลูกค้าให้ดีขึ้น ผมรับฟังปัญหา ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผมมาปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน ที่สำคัญคือต้องสร้างแรงบันดาลใจ เพราะความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุในเป้าหมายที่วางเอาไว้

SPECIALTIES

ถนัดการสร้างกล้ามเนื้อ การจัดท่าการเคลื่อนไหวของร่างกาย การฝึกคาร์ดิโอ

MOTIVATIONAL QUOTE

TRAINER ฮัทชิ้ว

นายชวรัตน์ แจ้งวัฒนาถาวร

LIFE STYLE

นิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบหลงไหลกับการดูแลรูปร่าง หน้าตาของตัวเอง ชอบแต่งตัว การกิน ท่องเที่ยว เป็นชีวิตจิตใจ ชอบเจอผู้คนใหม่ๆ เพราะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ และรู้จักพัฒนาตนเองให้ทันโลกอยู่เสมอ การทำงานผมให้ความสำคัญกับลูกค้าก่อนเสมอ ลูกค้าต้องการอะไรผมจะออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้กระทบต่อ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

SPECIALTIES

ถนัดการสร้างกล้ามเนื้อ ลดไขมัน และเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

MOTIVATIONAL QUOTE

หากเราวิ่งไม่ได้ ก็ให้เดินเร็ว หากเราเดินเร็วไม่ได้ ก็ให้เดินช้าๆ หากเราเดินช้าๆไม่ได้ ก็พักก่อน หากพักจนหายเหนื่อยแล้ว ก็จงเดินต่ออย่างช้าๆ สุดท้ายเราจะถึงเส้นชัย ถึงแม้จะช้าก็ยังดีกว่าเดินไม่ถึง คนเราสามารถหยุดเดินได้ แต่ห้ามเดินถอยหลังกลับ

TRAINER Non

LIFE STYLE

SPECIALTIES

Muscle Mass building Fat loss Bodybuilding

MOTIVATIONAL QUOTE

TRAINER Hayha

LIFE STYLE

SPECIALTIES

Fat loss Muscle mass building Body transformation

MOTIVATIONAL QUOTE

TRAINER Sabuy

LIFE STYLE

SPECIALTIES

Mobility Rehabilitation Strength training Functional training

MOTIVATIONAL QUOTE

TRAINER Ink

LIFE STYLE

SPECIALTIES

Lean & sculpt Mat pilates Weight Lifting Posture improvement

MOTIVATIONAL QUOTE