ABOUT

YOUR BODY YOU DESIGN

สร้างความเปลี่ยนแปลงของคุณ ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตนเอง และ สุขภาพที่ดีขึ้น โดยเป็นยิมส่วนตัว พร้อมกับมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การสร้างกล้ามเนื้อ ลดไขมัน ลดน้ำหนัก และอื่นๆ ตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ