คอร์สเทรนนิ่งทั้งหมด

COURSES


Build Muscle

(คอร์สเพิ่มกล้ามเนื้อ)

คอร์สเพิ่มกล้ามเนื้อ สำหรับ คนที่อยากมีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้น ซึ่งเราจะวัดผลด้วย ค่า Lean Body Mass กับเครื่อง Accuniq

Personal Trainer จะออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย แบบ Weight Training โดยใช้ Free Weight ,
Selectorized Strength Machines , Pure Strength

ดูแลโภชนาการ ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย และ ไลฟ์สไตล์ ที่จะทำให้คุณมีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ หรือ ไม่มีประสบการณ์ คุณก็สามารถที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้อย่างแน่นอน

คอร์สเพิ่มกล้ามเนื้อเหมาะกับใคร ?

 • คนที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
 • คนที่ต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ
 • คนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ และ ภูมิฐานดีขึ้น
 • คนที่ต้องการใส่เสื้อผ้าให้ดูเต็ม

Focus Muscle
(คอร์สเพิ่มกล้ามเนื้อ เฉพาะส่วน)

Personal Trainer จะสอนการใช้งานของกล้ามเนื้อให้เป็นในทุกๆกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะสามารถออกแรงจากกล้ามเนื้อตรงนั้นได้ 100 %

และ ควบคู่กับโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายของคุณ เพื่อที่จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น

คอร์สนี้จะเน้นการเพิ่มกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนให้กับคุณ


ยกตัวอย่างเช่น

 • เพิ่มกล้ามอกให้เต็มมากขึ้น
 • เพิ่มกล้ามเนื้อแขนให้ใหญ่ขึ้น
 • เพิ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้ใหญ่ขึ้น
 • เพิ่มกล้ามท้องให้มีราย

คอร์สเพิ่มกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเหมาะกับใคร ?

 • คนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน
 • แก้จุดบกพร่องของกล้ามเนื้อ
 • เล่นไม่โดนกล้ามเนื้อที่ต้องการ

ซึ่งคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่มีความนิยมสูงที่สุด เพราะ สามารถทำให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้เร็วที่สุด

Lean Muscle
(คอร์สเพิ่มความชัดของกล้ามเนื้อ)

Personal Trainer จะออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Weight Training ที่มีความเข้มข้น ผสมผสานกับ ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อของคุณมีความชัดมากยิ่งขึ้น

พร้อมกับการดูแลโภชนาการแบบใกล้ชิด เนื่องจาก การเพิ่มความชัดของกล้ามเนื้อ ต้องใส่ใจ กับ โภชนาการมากกว่า 90 % เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คอร์สเพิ่มความชัดของกล้ามเนื้อเหมาะกับใคร ?

 • ต้องการเพิ่มความชัดของกล้ามเนื้อ
 • ไม่ต้องการกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่
 • ต้องการลดไขมัน
 • ต้องการกระชับกล้ามเนื้อ
 • ต้องการเพิ่มความมั่นใจ

คอร์สนี้เราจะใช้การวัดผลด้วยการใช้เครื่อง Accuniq และเครื่องมือวัดไขมันเป็นเครื่องมือในการติดตามผลลัพธ์

Fatloss & Weight Loss

(คอร์ส ลดไขมัน และ น้ำหนัก)

การลดไขมันและน้ำหนักจะต้องทำให้ร่างกายเกิดสภาวะ Calorie Deficit ถึงจะสามารถลดไขมัน และ น้ำหนักลงได้

หากใครที่ลดไม่ถูกวิธี และ ลดเร็วเกินไปจะมีความเสี่ยงสูงในการทำให้ อัตราการเผาพลาญในร่างกายพัง จึงเป็นต้นเหตุของการลดไขมัน และ ลดน้ำหนักไม่ลง

Personal Trainer จึงต้องออกแบบโภชนาการ ให้เหมาะสม เป้าหมาย และ ไลฟสไตล์ของคุณ เพื่อที่จะให้คุณสามารถลดไขมัน และ น้ำหนักได้ ต่อเนื่อง และ ยั่งยื่น

ผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบ Resistance Training ให้มีมวลกล้ามเนื้อเพื่อที่จะทำให้ร่างกายมีอัตราการเผาผลาญในร่างกายที่มากขึ้น

และใช้เครื่อง Cardio เพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันให้ได้มากที่สุดในการออกกำลังกายกับเรา ไม่ว่าจะเป็น Skill Run , Excite Live Run , Excite Live Synchro , Excite Live Bike

คอร์สนี้จึงมีรายละเอียดค่อนข้างสูง พวกเราจึงต้องแนะนำคนที่กำลังตัดสินใจในการลดไขมัน และ ลดน้ำหนัก ว่า หากคุณเริ่มลดไขมัน หรือ ลดน้ำหนัก คุณต้องเข้าใจร่างกายของตนเอง และ หลักการการลดไขมัน และ น้ำหนักให้ถูกวิธี กับ FIT DESIGN PRIME

คอร์สลดไขมัน และ ลดน้ำหนัก เหมาะกับใคร ?

 • ต้องการลดไขมัน
 • ต้องการลดน้ำหนัก
 • อยากกระชับกล้ามเนื้อ
 • ต้องการลดไขมันในร่างกาย เช่น ไขมันใต้ผิวหนัง ไขมันในช่องท้อง ไขมันในเส้นเลือด
 • ต้องการลด LDL และ เพิ่ม HDL
 • ต้องการเพิ่มความมั่นใจ

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ได้ความนิยมสูง ซึ่งคุณสามารถเห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็ว

Good Posture

(คอร์สปรับบุคลิกภาพ)

สำหรับคนที่มีปัญหา หลังค่อม ไหล่ห่อ คอยื่น ที่อาจจะเกิดจากการนั่ง หรือ ปัจจัยอื่นๆ จนทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ปวด เมื่อย เจ็บ หรือ อาจจะทำให้ดูบุคลิกเสีย

เราจึงต้องวิเคราะห์ร่างกายของคุณ และ ออกแบบโปรแกรม และ ท่าออกกำลังกายที่จะช่วยทำให้คุณมีบุคลิกที่ดีขึ้น และ สุขภาพที่ดีขึ้น

คอร์สปรับบุคลิกภาพเหมาะกับใคร

 • ต้องการปรับบุคลิกภาพให้ดีขึ้น
 • ต้องการแก้อาการปวดหลัง ปวดคอ
 • ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
 • ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • ต้องการเพิ่มความมั่นใจ
#FITDESIGN

FOLLOW US

FOLLOW US FITDESIGN

ทดลองเรียนฟรี!

ดูแลโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญ

Contact